KONFERANS POU LAPRÈS SOU ENPAK AK JESYON DEZAS SIKLÒN MATTHEW NAN AYITI

KONFERANS POU LAPRÈS

JOCH AK MOSCTHA-HAITI SOU ENPAK AK JESYON DEZAS SIKLÒN MATTHEW NAN AYITI – 26 Oktòb 2016

img_20161026_153504_899

Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOCH) ak Mouvement Socio-Culturel pour les Travailleurs Haïtiens (MOSCTHA-Haiti),  mete tèt nou ansanm pou nou diskite epi pote sipo pa nou nan kad repons pou aksyon ijans aprè siklòn Matthew  te fin pase sou peyi a.

Nan boukante lide, nou wè fòk gen yon kòdinasyon ki pi djanm ki ta dwe mete sou pye sitou ak Leta ayisyen si nou vle pote yon bon rezilta pou sila yo ki viktim anba katastròf natirèl sa. Kòdinasyon sila ta dwe fèt  ant òganizasyon nan sosyete sivil la ki vle pote ed pa yo bokote responsab nan Leta  paske men anpil chay pa lou.

Malgre JOCH ak MOSCTHA-Haïti, nan òganizasyon nou yo te fè kèk aktivite sansibilizasyon anvan siklòn lan te pase nan zòn ki pi lwen yo, nan plizye seksyon kominal nan Ti Gwav ak Okay, Sen Lwi, Kavayon men li pat sifi. Travay sila te kapab pote pi bon rezilta si nou mete tèt ansanm pou nou kreye yon kilti prevansyon nan mitan popilasyon an. Nan sans sa, nou remake Leta ayisyen gen anpil travay pou li fè.

JOCH ak MOSCTHA-Haïti ap mande pou entèvansyon òganizasyon yo ak Leta ayisyen jwenn tout zòn ki afekte yo kelkeswa seksyon ak kominote moun ap viv e ki viktim apre pasaj ouragan a. Paske gen anpil plenyen nan mitan travayè ak travayèz, ak abitan nou akonpaye yo. Nou vle pou aksyon repons ijans yo touche zòn ki pi afekte yo ak zòn ki mwens afekte yo, tankou seksyon kominal yo nan TiGwav, GranGwav, Leogan, Kafou, Sen Lwi di Sid, Kavayon elatriye nan yon lespri ekitab, nan fratènite ak solidarite. Fòk nou ta mete aksan sou fanm ansent, moun ki gen laj avanse ak andikape yo, paske yo reprezante sektè ki pi an danje.

JOCH ak MOSCTHA-Haïti kwè li pi bon pou nou chanje jan Leta ak lòt fòs sosyal yo abitye fè travay sa yo. Nou mande pou Leta ayisyen pran tèt kòdinasyon èd yo ansanm ak òganizasyon yo. Se t ap pi bon mwayen pou nou sevi viktim yo an diyite ak respek.

JOCH ak MOSCTHA mete yo disponib avek tout resous yo, si Leta ta vle fè apèl ak eksperyans nou fè deja oubyen refleksyon nou sou koze aksyon ijans sa yo. Nou dwe pwofite moman sa pou touche kòz tout dega siklòn Matthew a fè nan peyi a epi pou nou pote aksyon ki pi byen reflechi pou sa pa repete ankò. Paske nou pa sel peyi ki sou wout Siklon yo.

Pou nou fini, nou paka neglije di yon gwo mesi pou tout èd ki vini deja yo, swa ki sòti nan peyi ki lwen oubyen kay vwazen, Dominikani. Nou kwè se yon moman pou nou chita pou nou konsantre nou sou repons ki gentan ap bay yo ak sa ki pral fèt pi devan pou nou soulaje lavi sila ki pi pa kapab yo.

ADNER ESTELOT, Kòdinatè JOCH

ROUDY JOSEPH, Direktè MOSCTHA-Haïti

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s