Bèl Leson pou Nou

Mache ayisyen

MADI NAN APRÈ MIDI, MWEN TE CHITA NAN ESKALYE KI TE ANFAS TRAVAY MWEN AN E NAN LARI A YON JÈN JAN KI GEN APEPRÈ 22 ZAN T´ AP MACHE, KOULÈ PO LI TE NWA, LI TE GEN OTÈ DE 5.6 POUS, AVÈK PYE L´ AK MEN L´ TE LAJ, LI MENS, LI TE GEN 140 LIV, AVÈK YON KOUP CHEVE ESTIL KOKOLO, ZÒRÈY LI PITI, ZYE L´ PITI, NEN L´ LAJ, DAN LI BLAN ANPIL, BOUCH PWÈS, LI TE ABIYE BYEN ALAMÒD, E LI TE FÈ WÈ ZANNO KE L´ TE GENYEN NAN ZÒRÈY GÒCH, LI TE GEN YON BOUT PANTALÓN LAJ, MAYO LAJ E TENIS LI YO TE KOULÈ BLAN E SITOU YO TE GEN LÈ NÈF, E LÈ LI T´AP PASE ANFAS KOTE MWEN T´AP REPOZE A, MWEN TE GADE BYEN KIJAN LI T´AP MACHE, AVÈK LÈ NATIREL ESTIL LI GENYEN, LI TE FÈ L` AN TOUT SEKIRITE JAN L´ T´AP FÈ L´ A.

– GADE COCOLO, SA K´ PASE, KIJAN OU YE?
– PA TWÒ BYEN, MWEN SAN TRAVAY
– KIJAN OU RELE?
– ANTONIO PEREZ
– SA YO FÈ NAN ATELYE SA? ANTONIO MANDE M´.
– NOU FÈ E KONFEKSYONE RAD ENTERYÈ, POU GRANMOUN AK TIMOUN, POU FANM AK GASON. MWEN SE PITIT MÈT ATELYE A E MWEN SE POLIS, OU TA RENMEN TRAVAY ISIT LA?
– WI, MESYE, KI SA MWEN GEN POU M´ FÈ ?
– TOUNEN DEMEN POU NOUS KA FÈ YON PALE, MEN DI M´ KI BÒ W´AP VIV ?
– M´AP VIV NAN SEKTÈ HERRERA, MWEN SE PITIT YON DOMINIKEN E MANMAN M´ SE YON AYISYENN E MWEN T´AP TRAVAY NAN MACHE AYISYEN AN NAN SEKTE SAN CARLOS NAN MACHE TI AYITI, MWEN GEN ANPIL KLIYAN.
– SE TRÈ BYEN ANTONIO, MWEN TA RENMEN NEGOSYE AVEK OU, NON PA M´ SE JOEL, VINI DEMEN A 7 È NAN MATEN, M´AP TOU BA W´ TRAVAY.

APRÈ LÈ ANTONIO FIN ALE, MWEN ANTRE NAN ATELYE A E MWEN PALE AVÈK PAPA M´ E MWEN DI L´ KE DEMEN N´ AP GEN YON NOUVO ANPLWAYE.

– KÒMAN SA, N´A P GENYEN YON NOUVO ANPLWAYE?
– WI, PAPA, SE YON JÈN TI AYISYEN.
– E SA LI KONN FÈ?
– LI PRAL YON MOUN K´AP VANN NAN TI MACHE AYISYEN AN NAN SAN CARLOS.

NAN DEMEN, LÈ ANTONIO RETOUNEN NAN ATELYE A, A LÈ, SITOU AVÈK TOUT BÒN ENTANSYON POU LI TRAVAY, LI TE ALE SITOU YON FASON SENP, MWEN TE PWOPOZE L´ YON BAGAY SAN MWEN PA T´ POZE KESYON.

– ANTONIO, OU TA RENMEN APRANN TRAVAY NAN MACHIN AKOUD?
– WI !
– MEN GEN YON KONDISYON.
– OU MET DI L´ MWEN, MESYE.
– FÒK OU MENNEN M´ NAN MACHE A AVEK OU POU MWEN KONNEN KLIYAN OU YO E N´AP PATAJE BENEFIS VANT YO.
– WI MESYE, MEN MWEN PA GEN LAJAN POU MWEN ACHTE MACHANDIZ, FÒK OU TA PRETE M´ POU PREMYE ACHTE A
– PA GEN PWOBLEM, N`AP KOMANSE JODI A MENM !
– MÈSI, MESYE !

LENDI APRÈ, NOU PRAN YON GWO PWODIKSYON, APRÈ YON SEMEN LONG AP TRAVAY, AVÈK PREMYE PWODIKSYON AN NOU ALE NAN MACHE A AK 150 DOUZÈN SLIP POU GRANMOUN GASON E 75 DOUZÈN SLIP POU TIMOUN, NOU SÒTI A 2 ZÈ NAN APRÈ MIDI NAN ATELYE A POU NOU ALE NAN MACHE E NOU RETOUNEN AVÈK MEN NOU VID E PÒCH NOU PLEN AK LAJAN.

MWEN DI: ANTONIO, OU VIN ASOSYE MWEN KOUNYE A !
– MEN WI, JOEL, OU SE ZANMI MWEN!

NAN DEZYEM PWODIKSYON AN, GEN OGMANTASYON 50% NAN PWODIKSYON AN E NOU ELAJI ATELYE A E NOU ANPLWAYE DE (2) MOUN ANPLIS KI TRAVAY MACHIN E ANTONIO APRANN RAPID TRAVAY NAN MACHIN TOU, BYEN KE TRAVAY NAN MACHIN LI FÈ YO TE SENP, MWEN TE NAN SÈVIS NAN ESTASYON POLIS KI TE PI PRÈ A, E LÈ MWEN KONN SÒTI NAN SÈVIS, MWEN KONN ALE NAN ATELYE A E NOU TOUJOU ALE NAN MACHE A POU N´AL VANN NAN APRÈ MIDI. YON JOU, NOU TE ALE LAKAY LI, E MWEN DI L´ : O, LÈ MWEN AN SÈVIS, MWEN PASE NAN ZÒN SA.

– EBYEN, LÈ OU PASE ANKÒ, VIN SOUPE LAKAY MWEN.
– OK, ASOSYE ! MWEN PRALE, N´A WÈ DEMEN NAN ATELYE A.
– BÒN NWIT !

APRÈ SA, RELASYON NOU KÒM ZANMI T´AP GRANDI ANPIL, NOU PA TE SELMAN ASOSYE, NOU TE PRESKE KÒM FRÈ TOU.

TAN AP PASE, NOU TE GEN 3 ZAN N`AP TRAVAY ANSANM NAN ATELYE A E NAN MACHE A, E PANDAN TOUT TAN SA YO, LI T`AP FÈ EKONOMI. E YON NWIT, MWEN TE AN SÈVIS NAN PATWOUY NAN LARI A, MWEN AL VIZITE LI LAKAY LI, LI DI M´:

– ASOSYE, MWEN PRALE DEMEN!
– KIBÒ OU PRALE A?
– M`AP RETOUNEN NAN PEYI M E MWEN PA KONN KILÈ M´AP TOUNEN.

SE TE YON NOUVÈL KI TE DI POU MWEN, MWEN PA MENM DOUTE POU MWEN DI L´ :

– PA ALE, N´AP OGMANTE OU !
– MWEN PRAL PANSE SA, N´AP WÈ DEMEN

NAN DEMEN, NOU RETE TANN LI, MEN LI PA JANM TOUNEN.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s